Termeni și condiții

1. INTRODUCERE

www.vdoors.ro este operat de VERTICAL DESIGN SRL, o societate comercială de naționalitate română, care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în localitatea Ploiești, Parcul Industrial Ploiești, Șos. Ploiești-Târgoviște, km. 8, Str. Piramidei, Nr. 6A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/526/2012, cod unic de înregistrare RO12525284 (denumită în continuare "VERTICAL DESIGN"), e-mail office@vertical.ro.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului vdoors.ro, respectiv condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestuia (denumit în continuare "Termeni și Condițiile"). Prin acceptarea Termenilor și Condiţiilor, sunteţi de acord cu politica de livrare, retur, politica de confidențialitate, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termeni și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia. VERTICAL DESIGN își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Termeni și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă recomandăm să verificați secțiunea aferentă Termeniilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor companiei prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

1.1 DEFINIȚII

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse, precum și serviciilor comercializate de către VERTICAL DESIGN, prin intermediul website-ului său www.vdoors.ro. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

  • Cumpărătorul - orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 16 ani sau persoană juridică care accesează site-ul www.vdoors.ro și plasează o comandă (cu sau fără cont de client).
  • Vânzătorul – VERTICAL DESIGN sau Compania
  • Comanda online - solicitarea online transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse comercializate online, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
  • Produse - orice bun comercializat de VERTICAL DESIGN pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda online, care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
  • Contract – contractul la distanță încheiat de către Cumpărător și VERTICAL DESIGN, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta.
  • Secțiune - o secțiune de pe site-ul web www.vdoors.ro;
  • Site – domeniul www.vdoors.ro si subdomeniile acestuia.

 

1.2 DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În conformitate cu politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe Site, incluzând, dar nelimitând-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia sunt integral în proprietatea exclusivă VERTICAL DESIGN. Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de Confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest site web pentru a înregistra o Comandă online și a copia/ utiliza/ printa detaliile acestuia sau ale Contractului numai în scopuri personale sau non-comerciale.

1.3 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul companiei, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucrează compania?
În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar UE), compania vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, VERTICAL DESIGN va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de e-mail, adresa IP.

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către VERTICAL DESIGN, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice și juridice ai companiei, vizitatori, public larg, reprezentanţii / împuterniciţii legali sau convenţionali.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comerţului electronic, prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea contractului, soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și serviciile achiziționate, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile plasate sau la bunurile și serviciile companiei, inclusiv pentru scopuri impuse de legislația fiscală și contabilă, colectare debite, recuperare debite restante, soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti.

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor fi prelucrate de VERTICAL DESIGN cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele și serviciile companiei, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai VERTICAL DESIGN, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care compania intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele dvs. cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de VERTICAL DESIGN, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea companiei, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către VERTICAL DESIGN, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita, în orice moment, ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată companiei, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul VERTICAL DESIGN.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, VERTICAL DESIGN va prelucra datele cu caracter personal pe toata durata necesară impusă de scopul pentru care au fost colectate, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere (cu excepţia situaţiei în care compania prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către VERTICAL DESIGN pe durata de timp prevăzută de lege sau de procedurile interne ale companiei şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce compania depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul VERTICAL DESIGN. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, compania utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către VERTICAL DESIGN pentru efectuarea unei comenzi, determină imposibilitatea de a finaliza comanda, neîncheierea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării produselor sau serviciilor comandate.

Dacă decideți să faceți modificări în ceea ce privește datele personale pe care le-ați furnizat deja către VERTICAL DESIGN utilizând formularele de pe site, în situația în care există comenzi în derulare, aceste comenzi vor păstra informațiile inițiale de la momentul plasării comenzii, iar livrarea produselor nu va ține cont de noile date introduse.

VERTICAL DESIGN nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/ e-mail) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

Plata online a produselor și/sau serviciilor se poate efectua în condiții de siguranță deplină utilizând un card bancar. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, VERTICAL DESIGN folosește serviciile e-commerce oferite de NETOPIA Payments. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. VERTICAL DESIGN nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. Acceptand Termenii și Condițiile, sunteți de acord cu furnizarea adresei dumneavoastră de e-mail către NETOPIA Payments, în vederea transmiterii confirmării de plată. Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către NETOPIA Payments constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/sau derularea activităţii comerciale contractuale.

Livrarea produselor prin curier implică prelucrarea datelor necesare livrării comenzii de către furnizorul partener, Innoship, și firmele de curierat. Pentru finalizarea corespunzătoare a comenzii, este important ca datele de livrare (adresa de domiciliu sau reședință) și personale (nume/ prenume, număr de telefon) să fie furnizate. Prin citirea acestui document, persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Innoship constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/ sau derularea activităţii comerciale contractuale.

2. INFORMAȚII ADIȚIONALE

Este important de știut că spre deosebire de achiziționarea produselor direct din magazin, achiziționarea produselor online este diferită,, astfel încât culorile materialelor utilizate în procesul de producție pot fi diferite în realitate deoarece depind de mai mulți factori, precum procesului de execuție al fotografiilor sau setările monitorului dvs. De asemenea, imaginile cu produsele, ofertele, prețurile și concursurile pot fi schimbate în prealabil comenzii Dvs., fără o notificare specifică.

Măsurile introduse în configurator sunt, în totalitate, responsabilitatea dvs., de aceea, este important să fie verificată corectitudinea acestora, pentru ca produsul final să corespundă scopului pentru care l-ați achiziționat și că se încadrează în spațiul prevăzut pentru instalare. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în care măsurătorile furnizate nu corespund spațiului unde se dorește instalarea produsului.

3. ÎNREGISTRAREA PE SITE

Vizita dvs. pe site-ul www.vdoors.ro, chiar dacă nu achiziționați produse sau servicii, vă conferă calitatea de utilizator. Comenzile se pot plasa atât cu ajutorul unui cont de client, cât și fără crearea acestuia, în calitate de vizitator.

4. COMANDA ONLINE ȘI PLATA

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Adaugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a produsului.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Deoarece produsele comercializate prin intermediul www.vdoors.ro sunt personalizate după specificațiile clare ale clientului, plata se efectuează integral, în avans, utilizând cardul online sau realizând transferul bancar, conform metodei de plată alese. Odată ce ați înregistrat o comandă, aveți la dispoziție 1 zi lucrătoare pentru a reveni asupra ei, contactându-ne la numerele de telefon afișate pe site-ul web. După expirarea termenului de 1 zi lucrătoare, comanda nu mai poate fi modificată/ anulată, aceasta fiind considerată fermă.

După efectuarea comenzii online, Cumpărătorul va primi un e-mail de confirmare, pe adresa specificată în cadrul comenzii.

Comenzile se plătesc în LEI, online cu cardul sau prin transfer bancar.

Toate prețurile rezultate în urma configurării produselor includ TVA și alte taxe aplicabile, dacă nu este prevăzut altfel. Costurile de livrare vor fi evidențiate separat și adăugate la prețul total al comenzii și vor fi calculate în funcție de greutatea și dimensiunea produselor comandate și adresa de livrare, situație valabilă pentru comenzile unde este selectată livrarea prin curier (nu ridicarea personală de la fabrică sau un punctul de lucru al companiei).

VERTICAL DESIGN oferă două opțiuni de plată a comenzilor plasate prin intermediul site-ului web, după cum urmează: plata online cu cardul și plata prin transfer bancar.

Dacă ați ales să achitați comanda online trebuie să știți că după plasarea comenzii online, veți fi redirecționat către pagina unde veți introduce datele cardului dvs., pentru a efectua plata online. Valoarea comenzii va fi retrasă din contul indicat în momentul plasării acesteia.

Dacă, din orice motiv, nu putem accepta comanda dvs., vă vom oferi o rambursare integrală a sumelor debitate în termen maxim de 30 zile lucrătoare.

VERTICAL DESIGN folosește, pentru plata online, serviciile oferite de NETOPIA Payments. Tranzacțiile se efectuează în LEI și, în situația în care cardul dvs. este asociat unui cont în altă valută decât LEI, cursul de schimb utilizat este cel al băncii emitente a cardului dvs. Pentru a finaliza tranzacția, trebuie să introduceți toate datele necesare autorizării plății în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de aceasta. VERTICAL DESIGN nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dvs. Debitarea cardului în momentul plasării comenzii nu înseamnă că am acceptat comanda și, dacă din orice motiv, nu putem accepta comanda dvs, vă vom oferi o rambursare integrală a sumelor debitate în termen maxim de 30 zile lucrătoare.

Dacă ați ales să achitați comanda prin transfer bancar, după plasarea comenzii, veți primi un e-mail de informare cu privire la valoarea comenzii și contul bancar ce aparține VERTICAL DESIGN. Valoarea comenzii trebuie plătită în termen de 5 zile lucrătoare și doar în contul indicat de VERTICAL DESIGN. Transferul bancar după plasarea comenzii nu înseamnă că am acceptat comanda și, dacă din orice motiv, nu putem accepta comanda dvs, vă vom oferi o rambursare integrală a sumelor debitate în termen maxim de 30 zile lucrătoare. Se va considera completă și finalizată plasarea comenzii doar în momentul în care VERTICAL DESIGN poate confirma că plata prin transfer bancar a fost realizată de către client.

VERTICAL DESIGN nu își asumă responsabilitatea pentru încercările de plata nefinalizate.

5. LIVRAREA PRODUSELOR ȘI TRANSMITEREA RISCURILOR

Livrarea produselor comandate se realizează în termen de 5-7 zile lucrătoare de la confirmare pentru articolele care necesită un grad redus de personalizare (uși prevopsite), 15-20 zile lucrătoare pentru ușile vopsite, iar pentru produsele care necesită modificări și/sau personalizări complexe (uși cu finisaje speciale sau cu dimensiuni atipice) termenul va fi oferit în urma unei solicitări de ofertă. Termenele de livrare menţionate sunt maximale și, în funcţie de nivelul de încărcare al fabricii, se pot reduce, cumpărătorul fiind înștiințat în acest sens.

Produsele comandate pot fi ridicate personal, direct de la fabrica noastră sau de la punctul nostru de lucru, selectând din pagina comenzii opțiunea de “Ridicare personală de la fabrică”. Imediat ce ați plasat comanda, veți primi un e-mail de recepționare a comenzii dumneavoastră. După ce produsele comandate sunt produse și ambalate, veți primi un e-mail de confirmare, cu instrucțiunile de ridicare a produselor. Odată primită această confirmare, veți putea ridica produsele.

Produsele comandate pot fi livrate și prin intermediul unei firme de curierat, selectând opțiunea ’„Livrare prin curierat’’, costurile livrării fiind achitate de client și regăsindu-se în formularul comenzii, dar și în confirmarea de plasare a comenzii.

În momentul recepționării produselor, cumpărătorul are obligația de a verifica integritatea coletelor, precum și corectitudinea numărului lor (numărul de colete primite trebuie să fie același cu numărul de colete specificate în email) și orice neregulă trebuie semnalată pe documentul de livrare (ambalaj deteriorat, produs deteriorat, produs neconform datorită transportului, etc.), care trebuie semnat de către Cumpărător. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit, iar articolele deteriorate vor fi returnate, înlocuite și livrate gratuit.

Prin semnarea documentului de livrare, Cumpărătorul dobândește proprietatea și posesia fizică a Produselor comandate și preia toate riscurile asupra acestora – riscul de pierdere, furt sau deteriorare.

În cazul în care Cumpărătorul constată lipsa de conformitate a Produselor sau orice alt defect, după semnarea documentelor de livrare și menționarea observațiilor privind neconformitatea pe foaia de transport (AWB), este obligat să notifice Vânzătorul, în scris, în termen de maxim 24 de ore de la livrare, la adresa de e-mail existentă pe site, să trimită fotografii din care să reiasă defectul reclamat, numărul comenzii și codul de articol (în cazul în care este vorba de un singur reper).

Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Cumpărătorul va contacta VERTICAL DESIGN la numerele de telefon sau adresa de e-mail existente pe site.

6. GARANȚIILE ACORDATE PRODUSELOR

Produsele comercializate online de către VERTICAL DESIGN beneficiază atât de garanție comercială, cât și de garanțiile prevăzute de lege. Toate informațiile despre garanțiile Produselor se regăsesc în certificatul de garanție.

7. POLITICA DE RETUR ȘI ANULARE A COMENZII

Potrivit OUG 34/2014, nu poate fi exercitat dreptul la retragere în privința produselor confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. Având în vedere că produsele comercializate pe site-ul www.vdoors.ro sunt executate pe comandă, după specificațiile clare ale clientului, respectiv personalizate, acestea nu pot fi returnate. Totuși, Cumpărătorul are posibilitatea de a anula comanda efectuată până la intrarea acesteia în producție, adică în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la plasarea comenzii online, urmând ca VERTICAL DESIGN să ramburseze, integral, în termen maxim de 30 zile, toată suma plătită de Cumpărător în momentul efectuării comenzii online.

Acest lucru este valabil doar pentru clienții consumatori (persoane fizice), clienții persoane juridice nebeneficiind, conform legii, de un drept de retragere fără justificare (aceștia nu sunt consumatori potrivit legii).
Orice modificări asupra comenzii, după momentul plasării acesteia, trebuie discutată cu specialiștii VERTICAL DESIGN, la numerele de telefon afișate pe site, compania neavând obligația de a efectua modificările solicitate de client dacă acest lucru nu este posibil, atât din punct de vedere tehnic cât și din orice alt motiv.